Abraham Ortelius (1527-1598)

Na Gerardus Mercator was hij de grootste geograaf van zijn tijd, en uitvinder van de moderne atlas. Zijn familie was afkomstig van de Duitse stad Augsburg. Ortelius leerde, aanvankelijk onder leiding van zijn oom Jakob Van Meteren, later door zelfstudie, Grieks, Latijn en wiskunde te Antwerpen. Hij begon zijn loopbaan als hulpje. In 1547, op 20-jarige leeftijd, trad hij toe tot de Antwerpse Sint-Lukasgilde als afsetter van karten, inkleurder van kaarten. Hij was werkzaam bij de drukkerij van Christoffel Plantijn. In het voorwoord van zijn Thesaurus Geographicus (1596) merkte Ortelius op dat de oostelijke kustlijnen van Noord Amerika en de westelijke kustlijnen van Europa en Noord Afrika zodanig overeenkomen dat deze van elkaar afgescheurd leken te zijn.[1] Voor zover bekend is hij hiermee de eerste in de geschiedenis geweest die deze observatie maakte.

Geen producten gevonden...